Ramsej Fort of Nashik fought for 6 years

६ वर्ष अजिंक्य राहिलेला नाशिक जवळचा रामशेज किल्ला नाशिक जवळ पिंडोरी पासून १० मैलाच्या अंतरावर रामशेज नावाचा किल्ला आहे. प्रभू

Read more

War with Siddis of Murud Janjira

मुरुड जंजिरा वरील आक्रमण ज्याप्रमाणे प्रभू रामचंद्राने लंकेवर स्वारी करण्यासाठी रामसेतू बांधला, त्याप्रमाणे उसळत्या सागरामध्ये ८०० मीटरचा सेतू संभाजी महाराजांनी

Read more